< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-0658

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hälleby

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 654, år 1688 — 656 och from år 1710 — 658.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Hasta — Anders Hansson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Hälleby — Lars och Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor : Infanteriet

Roten vacant 1761-06-03 — 1773-01-08

Soldater vid detta torp

Anders BERG
Fått Gehäng och Värja 1716. Ej fått Kappa. Ny utrustning 1718 = nr 601. Bantler förslitet. Förkommit i sjukkvarteret i Christinehamn Värja, Bantler med Gren.Taska, Kruthorn, Smörjhorn och Fängnålar, Hatt, Han [...]
>
Anders BERGFELDT
Gift. -89 sjuk.
>
Anders BERGHOLM
Inflyttad från Kungsberg, där han var dräng, 1896-04-18. Utflyttad till Stockholm 1901-09-20.
>
Claes Eric BERGHOLM
Gift, 2 barn. Inflyttad från Järsta, Fogdö 1875-10-24, utflyttad till L:a Wäsby 1895-11-20. Arrenderade L:a Wäsby.
>
Eric BERG
Uttagen till Furir-skytt.
>
Eric BERGMAN
>
Eric BORG
Gift, 3 barn. Inflyttad från Helgarö 1845, utflyttad till Granlund. -63 sjuk å roten enligt läkarbetyg (bröstinflammation). GM 72: begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll på expectans. Tj [...]
>
Eric Gustaf BORG
Utflyttad till Frustuna 1837-10-24. Enligt Hus.f.h.l. död 06-25.
>
Gustaf BORG
Interimsavsked. Utflyttad till Libanon.
>
Joel Gottfrid WIDENBERG
Gift, 2 barn. Inflyttad från Köping 1901-05-31, utflyttad till ST 646. Avsked på grund av sjukdom.
>
Lars Adolf BORG
Inflyttad från Eskilstuna 1831-04-18.
>
Lars Fredric BORG
Gift. Inflyttad från Ärla 1815, utflyttad till Helgesta 1824. -17 Södertälje. GM -23: avsked för sjuklighet (obotligt bråck).
>
Nils HELLBOM
>
Olof HALLBOM
Var i tjänst 1739.
>
Olof NILSSON
>
Pehr BERG
>
Pehr BERG
-28 varit på Gripsholms Slott i arrest. GM -33: Karlen brutit armen tvärt av, står ej att hjälpa, begär och får avsked.
>
Per Eric BORG
Inflyttad från Stockholm 1824. Ev. hustru Joh. Chr. Borg, Fattighuset, död 1866-06-24.
>
Peter BORG
Gift. -02 sjuk å sjukhus. KM -15: begär och får avsked för ålderdom och mindre tjänstbarhet. Som han gjort fälttågen i Pommern 1806, Norge och Finland 1808-09 samt Norge 1814 så anmäles han till underhåll. U [...]
>
Petter BERG
Kan intet hantvärk.
>