< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0636

Rote

Årby

Rotegård 1

Åhrby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Åhrby

Mantal 2

1/2

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 670, år 1688 — 671 och from år 1710 — 636.

Rotens sammansättning år 1686:
Åhrby — Niels 1/2 Mantal. Huvudrote
Åhrby — Olof Jonsson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Bengt Ugglas

Rotens sammansättning år 1728:
Åhrby — Anders Nielson 1/2 Mantal. Huvudrote
Åhrby — Enkian 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Soldater vid detta torp