< Tillbaka <
Info om rote

Björka

Rotens nummer är år 1686 — 660, år 1688 — 662 och from år 1710 — 649.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Stephan Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Biörka — Johan Stephansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Gust. Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1688:
Biörka — 1 Mantal. Huvudrote
Walla — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Biörka — Joen och Erick 1 Mantal. Huvudrote
Walla — Pähr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor fär båda: Kronan behållet

Torpet byggt 1885.

Roten vacant 1743-05-08 — 1747-05-18

Anslagen till uoff lön 1815-07-01 — 1830-01-30

Torp

Torpnummer

SR-00-0649

Rote

Björka

Rotegård 1

Biörka

Andel 1

1

Rotegård 2

Walla

Andel 2

1

Torpbild 1

Torpbild 2

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp