< Tillbaka <
Info om rote

Gredby

Torp

Torpnummer

SR-00-0656

Rote

Gredby

Rotegård 1

Gredby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gredby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 666, år 1688 — 668 och from år 1710 — 656.

Rotens sammansättning år 1686:
Gredby — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Gredby — Joen Stephansson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Gredby — Pähr 1 Mantal. Huvudrote
Gredby — Nils 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: under Danviken, Stockholm

Roten vacant 1732-06-26 — 1740

Roten håller trosshäst 1811 — 1817-12-31

1905–11-21 inflyttade arbetaren Frans Gustaf Karlsson

Soldater vid detta torp

Anders GREDBERG
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Anders LILLIA
Tillåtes utbyta sig emot en god karl. Hade på nr 684 namnet Skiälbom. Död på "Gallejorne".
>
Axel Henning HJELM
Inflyttad från Kungsholmen, Stockholm 1901-11-24, utlyttaf till Östermalm, Stockholm 1904-07-01. Avsked vid GM.
>
Carl Fredric TREVIJ
Gift, 1 barn. Inflyttad från Stockholm 1845-10-24, utflyttad till Gredbylund 1872-10-24. Får räkna 6 år som gardist. Corporal 1848-07-30 -- 1862-07-27. År 1856 6 dagars mörk arrest för fylleri. 1862-07-27 entledi [...]
>
Carl LILLIA
Rymt 1725-12-24, sedemera ertappas och för Roten insatt 1727-04-28.
>
Eric LILLIA
Ny utrustning 1718 = nr 601. Bantler förslitet. Fått Gehäng och Värja 1716. GM -18: Karlen för liten, sättes till Tråssdräng.
>
Erich LILLIA
Född i Roslagen. Kan intet hantvärk. Piquen lämnad i Helsingborg.
>
Erik GREDMAN
Födelseorten osäker. Benådad med medalj för trogen tjänstgöring vid Konungens egen "Grenadier-Batt". Deltog 1788-90 samt 1808-09. Vid Säfvar gjorde han "många säkra skott och visade ovanlig tapperhet." Svä [...]
>
Johan August GRANATH
Gift, 4 barn. Inflyttad från Härad 1873-10-24, utflyttad till Landsort, Fogdö 1895-11-28.
>
Johan MÅRTENSSON
1690 sjuk hemma.
>
Jonas GREN
Gift. Inflyttad från Jäder 1816, utflyttad till Grensborgs backstuga. Fick vid avskedet behålla sitt ST som döptes till "Grensborgs bst". Nye soldaten fick nytt ST. GM -39: styrker sig ha tjänt 2:ne år som lantvä [...]
>
Pehr GREDBERG
Gift. GM -50: uppvist, besiktigad och god befunnen. -59 sjuk i Bergen.
>
Sven Johan HJELM
Inflyttad från Bergenslund, Wälnäs 1896-04-18, utflyttad till Kungsholmen, Stockholm 1900-04-29.
>