< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0655

Rote

Lida

Rotegård 1

Lijda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lijda

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Wretstugan? Väsbylund?

Rotens nummer år 1686 — 650, år 1688 — 652 och from år 1710 — 655.

Rotens sammansättning år 1686:
Lijda — Gusten 1 Mantal. Huvudrote
Lijda — Per 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Lijda — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Lijda — Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1762, -63, -68, -74

Erik Lind, född Fogdö 1781-11-08, kan ha varit soldat 1718 – 1817???

Soldater vid detta torp

Anders ENQUIST
Förlorat vid utmarschen ur Norge bantler med Grenadiär-Taska, Kruthorn, Smörjhorn och Fängnålar, Wärja, Handskar, Svart Halsduk och Skospännen. Musqvet med Bajonett odugliga - avlevererade. Fått ny utrustning 17 [...]
>
Anders LID
Födelsedatum osäkert: kan vara 1790-09-31. Gift. Inflyttad från Kärnbo 1805, utflyttad till Lidensborg 1842. -17 Södertälje. GM -42: begär och får avsked med anmälan till underhåll såsom havande bevistat 181 [...]
>
Anders LIND
Gift, 4 barn. Inflyttad från Skärke 1803. Avskedsdatum osäkert.
>
Anders OLSON
>
Anders PERSSON
Bonden Anders Persson, som vid recruteringsmötet d. 24 febr sistl. blivit för denna rote genom lottkastning insatt med tillstånd att sig utbyta, uppvisar nu Christian Bång, som approberas. Avsked vid GM.
>
August Wilhelm HED
Gift, 4 barn. GM -63: begär och får räkna 7 år 5 mån tjänst från 2:a Lif-Gardet. GM -72: står på 1/2 års förbättring för sjuklighet (bröstsjukdom). Interimsavsked.
>
Carl Fredric BERGGREN
Gift. Inflyttad från Aspö 1842-10-24, utflyttad till Carlshäll, Fogdö 1853. Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Christian BÅNG
Född i Österbotten.
>
Claes August LIDHOLM
Gift, 5 barn. Inflyttad 1874-10-24, utflyttad till Lindesberg 1904-11-18. -79 Carlsborg. GM -04: avsked med underhåll genast. Blev auktionsutropare.
>
Eric LIDSTRÖM
Gift. -97: sjuk å sjukhus. GM -02: låghalt. Begär och får avsked.
>
Eric LINDQUIST
1750 uppvist, besiktigad och god befunnen.
>
Erich EENQVIST
GM -28: Karlen ofärdig, svag och oduglig, får avsked. Tidigare Tråssdräng vid 10:e Tältlaget och hit satt med Rotens medgivande. (Tråssdräng 1714).
>
Lars LIDSTRÖM
Gift. -89 sjuk.
>
Olof LINDQVIST
Var i tjänst 1739.
>
Pehr ENQUIST
Kan intet hantvärk. Piquen avskjuten i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Pehr Eric HEDLUND
Gift. Inflyttad från St. Väsby, Fogdö 1856. Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Per August HEIMDAHL
Inflyttad från Strängnäs 1853-10-24. Avförd ur regementets rullor för stöld (28 dagar vatten och bröd). Bror till SR-00-0604-1851 Johan Erik Sköld???
>