< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Torp

Torpnummer

SR-00-0654

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1

Rotegård 3

Fålcketorp, Härads Sn

Mantal 3

1/4

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 661, år 1688 — 663 och from år 1710 — 654.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Anders Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Walla — Lars Nilsson 1 Mantal. Hjälprote
Fålketorp, Härad — Olof Jonsson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Gust. Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Nils 1 Mantal. Huvudrote
Walla — Joen 1 Mantal. Hjälprote
Fålcketorp, Härad sn — 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vacant 1744-10-08 — 1747-10-13
Vacant till Statsverket 1796-04-25 — 1797-09-13

Indragen till musikens underhåll 1839-12-09 —-

Torpet borta 1901

Soldater vid detta torp