< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0657

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 653, år 1688 — 655 och from 1710 — 657.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Niels 1 Mantal. Huvudrote
Berga — Lars Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Berga — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

En soldat 657 Blycker har angivits som död 1872.

Den första torpbilden är på Berga, huset på den andra bilden heter Eriksberg och ligger näst intill. Evert Wahlberg lär ha misstänkt att det är fråga om ett dubbeltorp — där det ena torpet beboddes av den avgångne soldaten och så växlade torpen funktion över tiden. Torpet Eriksberg är mer i originalskick.

Soldater vid detta torp