< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0639

Rote

Bärby

Rotegård 1

Frölinge

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Frölinge

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 646, år 1688 — 648 och from år 1710 — 639.

Rotens sammansättning år 1686:
Bärby — Niels Nilsson 1 Mantal. Huvudrote
Frölinge — Niels 1/2 Mantal. Hjälprote
Frölinge — Niels 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Bärby — ödelagt
Frölinge — Nils 1/4 mtl, står i roten för 1/2 mtl
Frölinge — Nils 1/4 mtl, står i roten för 1/2 mtl. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vakantsatt 1894

I GM-rullan 1718 står här samma Eric Olofsson Bergqvist som för nummer 638!!

Soldater vid detta torp

Anders WELLMAN
>
Eric Gustaf BIRGER
Gift. Änkan flyttad 1882-11-13 till socknen. Vistades ofta i Jäder. Till fattiggården 1884-11-04.
>
Eric WELLMAN
-40: God karl, gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Eric WELLMAN
>
Johan Fredrik AURELIUS
Inflyttad från Eskilstuna 1856-04-02, utflyttad 1877-10-24 och till Lönnsborg 1881--11-02. Gift. GM -59: begär och får räkna 1 år vid Lifreg till häst. -69: Grisslehamn. GM -76: erhåller avsked såsom oduglig ti [...]
>
Johan Magnus DAHL
Soldat - timmerman. Gift, 6 barn. Inflyttad från Aspö 1877-10-24. Har tjänstgjort på Waxholm i 3 år. Dahl kvarbodde på torpet till sin död. Hans hustru stannade till sin död 1945-01-11, varefter döttrar över [...]
>
Jonas BERGLÖF
Gift. Till Pommern 1805. I tjänst 1806.
>
Jonas BÄRMAN
Gift. - 89: Sveaborg.
>
Jonas BÄRMAN / BÄRFÄLDT
1760 sjuk i Qvarteret.1763 sjuk på Roten. 1763 kommer hädanefter att heta Bärman. -78: står kvar till nästa mönstring. -83: sjuk hemma.
>
Jöns BERGMAN
Kan intet hantvärk. Kamben bortstulen i Lund under hans sjukdom.
>
Lars BERGFELDT
Mönstrad i Stockholm. GM ?? - 58: har bråck, får avsked. Utflyttad till Solö ägor.
>
Lars Petter BIRGER
Inflyttad från Aspö 1853-10-24, Utflyttad till Hasta 1856. Gift. Avförd för stöld. Straffad 7 dagar på vatten och bröd.
>
Per OLUFSSON
>
Peter BÄR
Gift. GM -02: Kasseras för liderlighet. Utflyttad till Järsta.
>
Petter BÄR
Gift. GM - 39: Numera sjuklig och till vidare krigstjänst oförmögen. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expectans. Bevist 1813-14 års fälttåg. Tjänt väl. Utflyttad till Petersberg 1839.
>