< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1200

Rote

Stenby

Rotegård 1

Wiggeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stenby

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 656, år 1688 — 658 och from år 1710 — 1200.

Rotens sammansättning år 1686:
Stenby — Niels 1 Mantal. Huvudrote
Sörby — Per 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Sörby — 1 Mantal. Huvudrote
Stenby — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby hemman 3/4 som här varit indelt för 1 Mantal Krono, är efter Kongl. Cammar Collegii skrivelse av 1727-05-16 till Sergeants Boställe vid Överstelöjtnantens Kompani förordnat, och uppkommer således här i stället, det emot förra Serg.bost. Mehrlänna i Länna socken, som uppå Hans Kongl. Maj:ts Nådige vilja och befallning av 1724-01-16 Åkers Styckebruk är underlagt, i vederlag uppgivne, men sedemera emot detta Sörby utbytte
Wiggeby hemman — 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Stenby — Anders 1 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1728-09-04 — 1740-05-06
Roten vacant 1763-01-27 — 1776-11-30

Roten anslagen till Underofficerslön 1816-02-29 — 1825-12-31
Roten anslagen till Regementsmusiken 1826-01-01 — 1832-12-31
Roten anslagen till Spel i nummer 1833-01-01 — 1901

Uthyrt till torpare
Beboddes bl a av skogsarbetare (Edvin Valdemar Olsson och Johan Emanuel Olsson);

Under slutet av 1800-talet hade här bott en trumslagare som var enbent och för den skull använde träben. Det dunkade när han gick och han kallades “Donka”. Torpet kallades för “Donkastugan”, eller “Donkatorpet”.

Soldater vid detta torp