< Tillbaka <
Info om rote

Ingeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0630

Rote

Ingeby

Rotegård 1

Ingeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ingeby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Af Wätesta

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 671, år 1688 — 672 och from år 1710 — 630.

Rotens sammansättning år 1686:
Ingeby — 1/2 Mantal. Huvudrote
Ingeby — 1/2 Mantal. Hjälprote
af Wätesta i Wansiöö till hjelp 1/4 Mantal. Possessor för samtliga: Chat: Kurcks

År 1686 roten “Vacant – Emedan Knechten dhe Präsentera är klander uppå; altså kan han intedt antagas. Roten Gies 2 Månaders dagh att skaffa Knecht i Stelle.”

Rotens sammansättning år 1728:
Ingeby — Enkian 1/2 Mantal. Huvudrote
Ingeby — Jan 1/2 Mantal. Hjälprote
af Wätesta i Wansiöö till hjelp — Enkian 1/4 Mantal. Possessor för samtliga: Gabriel Sack

Roten vacant 1728-09-04 — ??
Roten anslagen till uoff lön 1822-10-01 — 1832-12-31
Roten anslagen till Spel i nummer jml Kungl. Brev 1832-02-02: 1833-01-01 — 1901??

“Ingeby ST” ej överförd i Husf.h.l. från 1905.
Rotens nummer är år 1686 — 671, år 1688 — 672 och from år 1710 — 630.

Rotens sammansättning år 1686:
Ingeby — 1/2 Mantal. Huvudrote
Ingeby — 1/2 Mantal. Hjälprote
af Wätesta i Wansiöö till hjelp 1/4 Mantal. Possessor för samtliga: Chat: Kurcks

År 1686 roten “Vacant – Emedan Knechten dhe Präsentera är klander uppå; altså kan han intedt antagas. Roten Gies 2 Månaders dagh att skaffa Knecht i Stelle.”

Rotens sammansättning år 1728:
Ingeby — Enkian 1/2 Mantal. Huvudrote
Ingeby — Jan 1/2 Mantal. Hjälprote
af Wätesta i Wansiöö till hjelp — Enkian 1/4 Mantal. Possessor för samtliga: Gabriel Sack

Roten vacant 1728-09-04 — ??
Roten anslagen till uoff lön 1822-10-01 — 1832-12-31
Roten anslagen till Spel i nummer jml Kungl. Brev 1832-02-02: 1833-01-01 — 1901??

“Ingeby ST” ej överförd i Husf.h.l. från 1905.

Soldater vid detta torp