< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0638

Rote

Bärby

Rotegård 1

Bärby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bärby

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 644, år 1688 — 646 och from år 1710 — 638.

Rotens sammansättning år 1686:
Bärby — Per 1 Mantal. Huvudrote
Bärby — Anders 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Bärby — Anders Persson 1 Mantal. Huvudrote
Bärby — Anders Andersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållne

Soldater vid detta torp

Anders BERGLUND
Anställningsåret osäkert. Gift. 1791 sjuk i Elime, -93 ställes på fb; -02 Haga.
>
Anders BERGQUIST
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. GM -74: brutit sin högra fot, får avsked och erhåller underhåll. Bodde å "Helgarö skog" 1776 - 86.
>
Anders Gustaf BÄHR
Inflyttad från Eskilstuna 1849. Gift. GM -79: beviljas avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric BERGQVIST
Ny utrustning år 1718 = nr 601. Gehänget förslitet. Klagar vid GM -18 att han har innestående 4 års lön och Kronotunna för 1711 - 12. Ej fått kappa. Absenterat sig under hemmarschen 1718-12-18 vid Wästra Ed. Ge [...]
>
Gustaf Wilhelm NYSTRÖM
Gift, 4 barn. GM -83: begär och får byta namn från Berg till Nyström. Utflyttad till Gustafsberg, Fogdö.
>
Hindric ARIN / AREN
Mönstrad i Stockholm. 1758 gammal och oduglig, casseras med avsked.
>
Johan BERGQVIST
"Efterblefwen på Marche 27/2 wid Giesholmen. Hela Monderingen och Geveret borta."
>
Jöns NILSSON
Avskedsåret osäkert. (Har han blivit corporal å nr 626/1688??)
>
Lars BERGQVIST
>
Lars BERGQVIST
>
Lars LARSON
>
Nils Johan BASK
Inflyttad från Lövhagen 1842, utflyttad till Hesselbyholm 1849. GM -48: Anm såsom under en kommendering å Långholmen träffad av ett skott i bröstet av våda och därav föranledd sjuklh. Ställes på 1 års förb [...]
>
Olof BERGQVIST
Är god och gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Pehr / Peter BERGLUND
>
Petter BASK
Anställningsåret osäkert. Inflyttad från Helgarö 1813, utflyttad till Bärbylund. Gift, 3 barn. GM -42: Numera sjuklig och till vidare krigstjänst oförmögen enligt läkarbetyg. Begär och erhåller avsked med a [...]
>