< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0633

Rote

Välnäs

Rotegård 1

Wällnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wällnäs

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 647, år 1688 — 649 och from år 1710 — 633.

Rotens sammansättning år 1686:
Wälnääs — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Wälnääs — Anders Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wällnäs — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Wällnäs — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1710-02-18 — 1713-00-00
Roten vacant 1761-11-11 –1776-09-04
Roten vacant till Statsverket 1793-01-01 — 1797-09-13
Roten anslagen till uoff lön 1807-03-12 — 1832-12-24
Roten anslagen till Spel i nummer 1833-01-01 — 1845-12-31

Soldater vid detta torp