< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Torp

Torpnummer

SR-00-0642

Rote

Tuna

Rotegård 1

Merlänna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tuna

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 667, år 1688 — 651 och from år 1710 — 642.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiggeby — Niels Johansson 1/2 Mantal. Huvudrote
Wiggeby — Joen Persson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Anna Bures

Rotens sammansättning år 1728:
Merlänna — 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Tuna — Joen 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Ant GM 1728: “Wiggeby som har varit indelt för 1 mtl Krono, är för dess svaga villkors skull förmedlat till 3/8 och uppå Hans Kongl. Majts Nådige tillstånd av d. 16/1 1724 till Sergeant-Boställe förordnat, till vederlag emot det Åkers Styckebruk underlagda förra bostället som här i stället uppkommer, Merlänna 1/2, kommer här att stå i rote för 1 mtl.”
Tillägg: “Wiggeby som varit menat till Sergeants-Boställe men efter Kongl. Cammar Collegii Resolution av d. 16/5 1727 är Söhrby (?) i Fodgö till Serg-Boställe anslaget och Wiggeby satt i dess förra stånd igen och svarar som förr i roteringen.

I en GM-rulla står: “Eric Thunström för Wiggeby” resp “Anders Thunberg för Wiggeby”.
Denna rote kallades bl a 1739, 1741 för “Wiggeby” = 1890.

Soldater vid detta torp

Anders KRAFT
Gift, 5 barn. Inflyttad från Kjula 1840-10-24, utflyttad till Loftenbergs boställe. GM -69: begär och får avsked. Anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl. Underhåll 1870.
>
Anders THUNBERG
>
Anders WIBERG
GM -33: Karlen svag och otjänlig, får avsked. Var före anställningen Trossdräng för 5:e tältlaget.
>
Anders WIDBERG
Antagen i Södertälje.
>
Anders WIDBERG
>
August Edmund THÖRNQVIST
Gift, 2 barn. Inflyttad från Helgarö 1893-02-02, utflyttad till torpet Djurgården.
>
Daniel ANDERSSON
>
Eric MENLÖS
Ny utrustning 1718 = nr 601. Gehänget förslitet. GM -18: Karlen för liten, sättes till Tråssdräng och i hans ställe hit satt nyinskrivne Tråssdrängen Per Ersson Wigg.
>
Eric THUNSTRÖM
-74 sjuklig, lämnas till Chefen att honom avskeda när han icke blir bättre. GM -78: har svårt att tala och höra, får avsked.
>
Fredric WIDBERG
Var i tjänst 1739.
>
Gustaf Theodor KRAFT
Dräng i St. Wik. Inflyttad 1901-11-15. Approberad vid GM 1902-09-06. 1910 ensam bokförd å ST.
>
Johan FALCK
Anställd sedan 1674.
>
Johan Oscar / Olof LANTZ
Gift, 2 barn. Inflyttad från Götlunda 1870, utflyttad till Rosenlund, Fogdö (Bärby) 1900-11-02. Deltog i flyttfesten å Malma hed 1921.
>
Johan TUNBERG
>
Lars MEENLÖS
Kan intet hantvärk. Värjan bortkommen i Slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Nils THUNFELDT
Gift. I tjänst 1802.
>
Per WIGG
Tidigare Tråssdräng vid 3:dje Tältlaget. Ej fått Kappa. Död vid Wästra Ed. I sjukkvarteret där förlorat Gehäng med Selja, Skinnbyxor, Handskar, 2 Svarta halsdukar, 2 Skjortor och Skospännen. Piquen förkomm [...]
>
Petter Johan KRAFT
Gift. GM -39: Begär avsked såsom enligt läkarbetyg sjuklig och till krigstjänst oförmögen vartill lämnas bifall med anmälan till underhåll såsom havande bevist fältt from 1808. År 1809 fånge på Åland samt [...]
>