< Tillbaka <
Info om rote

Qvisäter Täppstugan

Torp

Torpnamn

Täppstugan

Torpnummer

SR-00-0115

Rote

Qvisäter

Rotegård 1

Qwisäter

Mantal 1

1

Rotegård 2

Simonsbohl

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Enstorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Munkebo

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Hårsnääs

Mantal 5

1/4

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nr år 1686 — 103, 1688 — 92, fr o m 1710 — 115.

Rotens sammansättning 1686:
Qwisäter — Jonn, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Berent.
Simonsbohl — Niels, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berent.
Enstorp — Enkian, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berent.
Munkebo — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Håkan Schytt.
Hårsnääs — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Berent.

Rotens sammansättning 1728:
Qwisäter — Carl, 1/2 står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Simbohl — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleri.
Enstorp — Gustaf, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Munkebohl — Gustaf, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Cath Benckner.
Hårsnääs –Pär, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.

ST revs på 1930-talet.

Soldater vid detta torp