< Tillbaka <
Info om rote

Åminne

Torp

Torpnummer

SR-00-0147

Rote

Åminne

Rotegård 1

Wedbo

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Åkfårs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Werna

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Weda

Mantal 4

1/4

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 31, fr o m 1710 – 147.

Rotens sammansättning år 1686:
Wedbo — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindric Falkenberg.
Åkfårs — Olof Bettna, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindric Falkenberg.
Wernaqwarn — Lerbo, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindric Falkenberg.
Åminne — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindric Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Åminne — Pähr, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christina Kruses arvingar.
Åkfårs — Pehr, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Falkenberg.
Werna — Carl, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Falkenberg.
Weda — Pähr, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Falkenberg.

Soldater vid detta torp

Anders TORSK
I tj -06.
>
Anders ÅHBERG
>
Eric BROBERG
Befordrad till corporal med sin förra lön 15/10 1777. GM-78: Förlorat hörseln, får avsked och som han varit med i Pommernkriget som en stadig karl så anmäles han till underhåll.
>
Gustaf Ludvig FRICK
Blev corporal 27/7 1859. GM-76: Erhåller avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Hans ÅMIN
GM-10 grå råcken utsleten.
>
Johan Eric TORSK
GM-48: Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Johan LIND
GM-02: Skadad i bägge händerna, får avsked.
>
Jonas BROMS
GM-30 skadad och blind på höger öga. Blesserad vid Lund i Norrige 1808. Bevistat 1808 och senare fälttåg. Tjänt utmärkt väl. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Flyttade till Jonbengtstorp. Lev [...]
>
Jonas Fredric VICTOR
GM-59: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Lars BÄCKMAN
>
Lars Gustaf FRITZ
Avsked enligt läkarbetyg.
>
Nils ÅBERG
Blev corporal 12/1 1763. 1761 kommenderad på flottiljen. 1758 sjuk.
>
Olof Anders SÖHR
GM-35: Begär och får avsked med rätt till pension jml K.Brev 10/9 1831. Har tilldelats Tapperhetsmedalj för striden i Säfvar. Se 441:4 (Dunker). Begravd i Halla.
>
Olof ERICHSON
>
Olof JERNHOLM
GM-83: Gammal, sjuklig, bruten i vänstra armen under arbete i Carlscrona, begär och får avsked. Tjänt väl.
>
Olof ÅMINNE
-18 = 51.
>
Otto Hjalmar FRITZ
Benådad med Svärdsmedalj 1/12 1899.
>
Pehr ÅBERG
God karl, approberas. 1741 till Finland.
>
Petter ED
Blev corporal 30/6 1811. GM-26: Tjänt utmärkt väl. Bevistat alla fälttåg. Får avsked. Har Tapperhetsmedalj från Säfvar 1809 och Drottningholmsmedaljen (Medaille vid Drottningsholms bataljon).
>