< Tillbaka <
Info om rote

Valla Walbomstorp

Torp

Torpnamn

Walbomstorp

Torpnummer

SR-00-0129

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Sarpetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Måstorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Skarsund

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Munkebod

Mantal 5

1/4

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 87, 1688 — 77, fr o m 1710 — 129.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Märta Sparre.
Sarpetorp — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Sparre.
Måstorp — Änkan, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Bonde.
Skarnsund — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Bonde.
Munkebod, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Bonde.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Carl, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Jägeri Staten.
Sarpetorp — Pär, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Georg Rosenhane.
Måstorp — Joen, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Skarnsund — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Munkebod — Joen, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.

Walbomstorp uppsågades till ved under 1940-talet.

Soldater vid detta torp