< Tillbaka <
Info om rote

Julsta Bråten

Torp

Torpnamn

Bråten

Torpnummer

SR-00-0134

Rote

Julsta

Rotegård 1

Skarpåker

Mantal 1

1/8

Rotegård 2

Juleta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Leöfwesta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Hålltorp

Mantal 4

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år: 1686 — 100, 1688 — 89, fr o m 1710 — 134.

Rotens sammansättning år 1686:
Skarpåker — Måns, 1/8 Mantal. Huvudrote. Posssessor: Cavalleri.
Juleta — Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christ. Berckner.
Leöfwesta — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleri.
Hålltorp — Sven, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteri.

Rotens sammansättning år 1728:
Juleta — Erich, 1 Mantal. Huvudrote: Possessor: Cavalleri.
Skarpåker — Simon, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christ. Berckner.
Klöfsta eller Löfsta — Daniel, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleri.
Hålztorp — Nils, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteri.

Soldater vid detta torp