< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Måsstugan

Torpnummer

SR-00-0135

Rote

Edeby

Rotegård 1

Edeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Edeby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 98, 1688 — 87, fr o m 1710 — 135.

Rotens sammansättning år 1684 och 1686:
Edeby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor 1686 Merta Berendt och 1688: Märta Sparre
Edeby — Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor 1686 Merta Berendt och 1688: Märta Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Edeby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Edeby — Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.

Nytt soldattorp byggdes år 1749. (Kostnad 64. 30 2/3.);

Soldattorpet såldes 1910 till Jönåkers häradsallmänning.

Roten anslagen till underofficers lön 28/9 1820 – 24/1 1823.

Soldater vid detta torp