< Tillbaka <
Info om rote

Smedsbol Smedsbolstorp

Torp

Torpnamn

Smedsbolstorp

Torpnummer

SR-00-0137

Rote

Smedsbol

Rotegård 1

Smedzbohl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Yxtatorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Gillingstorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Arkerbohl/Askerbohl

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Wixtorp

Mantal 5

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 89, 1688 — 79, fr o m 1710 — 137.

Rotens sammansättning år 1686:
Smedsbohl — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Sparre.
Yxtatorp — Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote. Posessor Märta Sparre.
Gillingstorp — Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Sparre.
Arkerbohl/Askerbohl — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Sparre.
Wixtorp — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Smedzbohl — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: George Rosenhane.
Yxtatorp — Christopher, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor. Georg Rosenhane.
Gisslingstorp — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Georg Rosenhane.
Askardahl — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: George Rosenhane.
Wiggtorp — Pähr, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp