< Tillbaka <
Info om rote

Julsta Pjunkstugan

Torp

Torpnamn

Pjunkstugan

Torpnummer

SR-00-0126

Rote

Julsta

Rotegård 1

Julesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nyqwarn

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Frutäppan

Mantal 3

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år: 1686 — 73, 1688 — 76, fr o m 1710 — 126.

Rotens sammansättning år 1686:
Julesta — Carl, 1 Mantal. Huvudrote: Possessor: Fru Bielke.
Nyqwarn — Olof, 1/2 mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Bielke.
Frutäppan — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Julesta — Hans, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Axel Banér.
Nyqwarn – Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Axel Banér.
Frutäppan — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Axel Banér.

Rotens sammansättning år 1750:
Julesta — Jonas Hansson, 1 Mantal.
Nyqwarn — Anders Andersson, 1/2 Mantal.
Frutäppan — Olof Olofsson, 1/8 Mantal.

Soldater vid detta torp

Anders BÄHR
Var lantvärnist 1808 och vargeringskarl 1809. Tapperhetsmedalj för 1813-1814 års krig. GM-48 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders JÖNSSON
>
Anders Petter BÄR
GM-79: Begär och erhåller avsked för sjuklighet enligt betyg. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric GRANAT
1789 till Sveaborg.
>
Eric SCHOG
"Blifvit fången på Skeppet Vaincower" -18=51. Handskarna förkomna vid Stäket 13/8 1719.
>
Eric ÖFWERMAN
GM-63: Har lungsot, får avsked. 1759 sjuk i Stralsund. Hade under sommaren värk i höger lår och ben som gav någon lam- och svaghet i nämnda del.
>
Erich KIÄLKSTAKE
Rote 32 = Källsta, Bettna. Rote 51 = Stensund, Vrena.
>
Erich SCHOG
Hemkommen från fångenskapet och efter Högwälborne Herr Baron och Genmj Fuchs order detta sitt förra nummer tillträtt.
>
ERIKSSON
Denna soldat finns inte med i Ewert Wahlbergs forskning. Att han funnits styrks av det bifogade brevet.
>
Fred SIÖMAN
Avancerat till rustmästare vid Majorens Comp.
>
Hinric DANMAN
Rote 120 = Grönkärr, Björkvik.
>
Jacob STEEN
För dess ofärd i benet erh int.avsk. Hindrichsson kan skriva. OKt 1739 till Finland.
>
Johan AULIN
16/8 1749 Fouriers Caractär. Uppflyttad till Rustmästare Indelningen. Rote 70 = Össby, Halla.
>
Johan BRANTING
Hade 1750 6 års tjänst.
>
Johan EEK
15/10 1717 rymt. Uti dec 1717 tillbakakommen, varföre degraderad och sedan tp till nr 109, hit i stället avanc till corp Eric Schoug.
>
Johan Eric KIELLMAN
>
Johan Friedric LUNDGREN
>
Jonas KIELLMAN
Avancerat till förare vid detta kompani.
>
Jöns SKOG
>
Karl Johan JULIN
>
Måns TILLBERG
Har för begångna förseelser av Reg.KrigsRätten blivit degraderad 21/6 1748 och i följe därav sedermera flyttad till gemen rote.
>
Nils ÅBERG
GM-68: Sjuk i benet av Rosen och är micerabel, får avsked.
>
Nils ÖFWERMAN
Grå råcken bortmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Lejd till soldat för Öfwerwalinge rote 92 i nov 1709 men tp hit. Rote 92 = Ene, Stigtomta.
>
Olof ÅKERBLOM
Int avsked. Degraderad från Corporal för liderlighet 28/12 1795.
>
Pehr BOM
>
Per GRANAT
>
Petter WAHLSTRÖM
Rote 101 = Klubbtorp, Björkvik.
>