< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0143

Rote

Bjärsäter

Rotegård 1

Biersäter

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Biersäter

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Dahl

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Löfgiöhle

Mantal 4

1/8

Kvar

X

Flyttat

X

Ladugård

X

Övrigt

X

Trädgård

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1684 – 103, 1686 – 105, 1687 – 94, fr o m 23/7 1695 – 143.

Rotens sammansättning år 1686:
Biersäter — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Biersäter — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Dahl — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Löfgiöhle, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håkan Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Biersäter — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteri.
Biersäter — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteri.
Dahl — Pährs änka, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteri.
Löfgiöhle — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christ. Berckner.

Torpet flyttades på 1930-talet till Södermanlands Regemente i Strängnäs och återuppbyggdes som museum över Indelningsverket. Rotetavlan finns på Soldattorpet P 10.

Soldater vid detta torp

Anders GOWÄN
"Efterbliven på marschen i Norge."
>
Anders JÖNSSON
>
Anders SANDSTRÖM
Var soldat för roten vid GM i Rådmansö 10/10 1739. 1740 var roten vakant. Gick till Finland okt -09.
>
Bengt GOWÄN
>
Berent HÅKANSSON
Antagen i Anklam.
>
Carl Gustaf DAHL
Blev 1872 timmerman. 1879 kommenderad till Vaxholm. 1883 sjuk på roten (ledgångsreumatism och kronisk magkatarr). Makarna hade fem barn, med 21 års mellanrum mellan första och sista. Byggde nytt hus åt sig och [...]
>
Carl HAK
GM-30: Besvärad av andtäppa och blodspottning, begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare fälttåg. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Johan LAGER
Grad: Sjukvårdssoldat
>
Erik BJÄRBOM
1713 i dansk fångenskap vid Tönningen.
>
Erik GOWÄN
-18 = 51, Apr.
>
Erik SANDSTRÖM
GM-50: Berättas vara huvudsvag, nu rymt från roten och finns ingen underrättelse var han vistas, varför han såsom oduglig stryks ur rullan.
>
Hans HIULBERG
Corporal 30/6 1788. 1789 sjuk.
>
Johan Eric LAGER
År 1848 4 dagars arrest för fylleri. GM-59: Avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Johan FAGERBERG
Avförd ur rullorna såsom rymd.
>
Jonas BROMS
Corporal 20/7 1817. KM 1815 "Har under sista fälttåget i Tyskland fått fel på högra ögat men det oaktat snäll skylt och för övrigt beskedlig soldat, får befälets tillstyrkan stå kvar".
>
Lars WADMAN
GM-68: Avsked såsom ofärdig i en arm. 1760 sjuk. 1761 kommenderad till Rustkammaren i Stralsund.
>
Olof HJULBERG
Var i tjänst 1811.
>
Petter WERNER
>
Sven BIURMAN
Lejd av Anders Jönsson i Biärsäter. "Rymmer Sven stånde Anders Kneckt".
>
Sven WAHLFISK
GM-33: Karlen gammal, sjuklig och bräcklig, får avsked.
>