< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Slanten

Torpnummer

SR-00-0130

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Gåsmåssen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Målartorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Bertelstorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Skiuttinge

Mantal 5

1/2

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år: 1686 — 79, 1688 — 68, fr o m 1710 — 130.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Christopher Gyllenstierna.
Gåsmåssen — Mårten, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christopher Gyllenstierna.
Målartorp — Jöns, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christopher Gyllenstierna.
Bertelstorp — Olof i St Malm, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christopher Gyllenstierna.
Skiuttinge, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Christopher Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Gråmåssen — Torsten 1/8 Mantal, står för 1/4. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Målartorp — Joen “Melartorp”, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Bertelstorp — Swen eller Sandvik, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.
Skiuttinge — Pärs änka, 1/1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Georg Rosenhane.

Soldater vid detta torp

Adolph NAUCKHOFF
Till förare vid Livcomp 30/12 1761. Roten vakant.
>
Albert WALLIN
>
Anders WAHLBERG
Grå råcken uppbränd på marschen till Helsingborg 1710.
>
Anders WIK
Längd: G 5.9 1/4. Rote 127 = Vedby, Björkvik.
>
Axel Alfred DUAN
Tjänat vid A 1 i 4 år. Vicekorpral 1926.
>
Claes BLIXT
Rote 14 = Stenta, St Malm.
>
Eric HJERDT
Inflyttad 1815 från Bråten, utflyttad till Jonsbo. GM-23: Avsked för sjuklighet (fel på benen). Rote 134 = Julsta, Björkvik.
>
Eric KAST
Inflyttad från Qvillinge, Östergötland 1791, utflyttad till Sörby 1798. Rote nr 121 = Sörby, Björkvik.
>
Eric WALLIN
GM-72: Begär och får avsked. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Gillis WALLSTEN
Roten vakant-
>
Gustaf Albert WALLIN
>
Gustaf ESPING
>
Gustaf Ulric von EHRENHEIM
Furir 12/10 1773. Bef till Secund-Adjutant vid Reg 28/10 1776.
>
Jacob HANSSON
>
Johan BLOMBERG
Troligen avsked före 18/2 1758.
>
Johan MODIG
Rote 120 = Grönkärr, Björkvik
>
Jonas ALM
Borta i Finland 1808-09. Ev tp till 133.
>
Lars MÅLL
Var 1789 kvar i Sverige. Rote 70 = Össby, Halla.
>
Lars WAHLBERG
-18 = 51, Apr. Roten vakant. Rote 128 = Torp, Björkvik.
>
Lorentz MÖLLER
1741 kommenderad till Finland. "Har ingen legd tagit, utan går med till befordran."
>
Nils WALLSTEN
Rote 103 = Svallsta, Tuna
>
Olof ELD
Rote 139 = Åsäter, Björkvik
>
Per BJÖRN
Inflyttad från Kila 1807, utflyttad till Kila 1815. Rote 112 = Kårsbäck, Kila.
>
Petter KULL
GM-39: Begär och får avsked för sjuklighet enl läkarbet. Har bevistat alla fälttåg med regementet sedan 1808. Tjänt oklanderligt, varför han till underhåll anmäles. Rote 69 = Väsby, Halla.
>
Samuel WALLSTEN
>
Sven HANSSON
GM-88: Gammal och sjuklig, får avsked.
>