< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Gröndal

Torpnummer

SR-00-0120

Rote

Grönkärr

Rotegård 1

Daneby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Måstorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Espudden

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Stubbewyk

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Giefwersgiöhle

Mantal 5

1/8

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 86, 1688 — 75, fr o m 1710 — 120.

Rotens sammansättning år 1686:
Daneby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt.
Måstorp — Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håkan Schytt.
Espudden — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håkan Schytt.
Stubbewyk — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Sparre.
Giefwersgiöhle — Niels, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Infanteriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Daneby — Fru Christ Berckner, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christ. Berckner.
Måstorp — Pär, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru M Posses arvingar.
Espudden — Pär, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christina Berckner. Gården kallas även Espedahl.
Stubbewyk — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Georg Rosenhane.
Geifwersgiöhle — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp