< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Torp

Torpnummer

SR-00-0132

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kronsäterstorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Medlinge

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Jälmsäter

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Ålsjötorp

Mantal 5

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 81, 1688 — 70, fr o m 1710 — 132.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Anders Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kronsäterstorp — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Medlinge — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Jälmsäter — Mattias, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Ålsjötorp — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla – Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Qwisätterstorp — Pähr, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Landsstaten.
Mehlingen — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gerdt Störning i underpant.
Jälmsäter — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gerdt Störning i underpant.
Ålsjötorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Efter undersökningen i compagniet år 1728 alldeles öde och är i stället insatt Kiärrbohl, Johan oskattlagt. Possessor: Fru Cath. Berckner.

Soldater vid detta torp