< Tillbaka <
Info om rote

Bokulla Mörtviken

Torp

Torpnamn

Mörtviken

Torpnummer

SR-00-0142

Rote

Bokulla

Rotegård 1

Bokulla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Trullsten

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Oertorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Hallingstugan

Mantal 4

1/16

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 101, 1688 – 90, fr o m 1710 – 142.

Rotens sammansättning år 1686:
Bookulla — Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
Åtorp — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Trulsten — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Hallingstugun — Erich, 1/17 Mantal. Hjälprote. Possessor Märta Berendt.
Åhlgiöhle — Olof, 1/16 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Bokulla — Simon, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: FörrådsCassans lösta förpantning.
Trulsten — Karl, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Oertorp — Ramund, 1/4 Mantal. Hjälprote: Possessor: Herr Gerhard Berkner.
Hallingstugan — Olof, 1/16 Mantal. Hjälprote: Possessor: Herr De Besches arvingar.

Åhlgiöhle är efter LandsContorets uppgifne förtäckning på förändringarne under 11/8 1725 befriat för Rote Indelningen såsom oskattlagd dagvärkstorp under Heljesta Capitains Säte, och i stället infört år 1697 Roten till hjälp: Nybygget Högtorp, Carl, possessor Fru Berendts arvingar. Ännu finnes i Roten efter undersökningen i Compagniet år 1728 Stafhälla — Daniel, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.

Soldater vid detta torp