< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0118

Rote

Ekeskulla

Rotegård 1

Ekeskulla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Otteskihl

Mantal 2

1/1

Rotegård 3

Trängtorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Biörktorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Damkiärr

Mantal 5

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 95, 1688 — 85, fr o m 1710 — 118.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekekulla — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindric Fleming.
Ottekyl — Simon, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindric Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeskulla — Erik, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christina Berckner.
Otteskihl — Swen, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christina Berckner.

Sedermera har roten, efter undersökningar å Compagniet år 1728 blivit stärkt med:
Trängtorp — Erick, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Sigrid Fleming.
Biörktorp — Erick, oskattlagt men står i roten för 1/8 Mantal.
Damkiärr — Anders, oskattlagt, men står i roten för 1/8 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp