< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torp

Torpnummer

SR-00-0128

Rote

Torp

Rotegård 1

Wedbyqwarn

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hägeby

Mantal 2

1

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år: 1686 — 91, 1686 — 81, fr o m 1710 –128.

Rotens sammansättning år 1686:
Wedbyqwarn — Erich, 1 Mantal. Huvudrote: Possessor: Greve Axel Banér.
Hägeby — Per, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Hägeby också possessor Ture Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Hageby — Gustaf, 1 Mantal. Possessor: Greve Axel Banér.
Wedebyqwarn — Anders, 1 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp