< Tillbaka <
Info om rote

Smedjebol Samuelstorp

Torp

Torpnamn

Samuelstorp

Torpnummer

SR-00-0138

Rote

Smedjebol

Rotegård 1

Smediebohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Bondegården

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 90, 1688 — 80, 1710 — 138.

Rotens sammansättning år 1686:
Smediebohl — Sven, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Bondegården — Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Smediebohl — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Bondegården — Erick, 1 Mantal, Hjälprote. Possessor: Märta Posses arvingar.

Soldater vid detta torp