< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0121

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wedby

Mantal 2

1/2

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 104, 1688 — 93, fr o m 1710 — 121.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt.
Wedby — Enkian, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor Håkan Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Pär, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christ. Berckner.
Wedby — Solman, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christ. Berckner.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik FORSBERG
>
Anders OLUFSSON
>
Anthon Fredric HAGSTRÖM
>
Axel Werner WIK
Vicekorpral 29/1 1927. Inflyttad från Sörby. Svärdspension enl FCF beslut 4/8 1951.
>
Carl Bengtsson HJERDT
GM-76: Erhåller avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Carl HJERDT / GÄRDT
1839 GM: Kommenderad till Långholmen. GM-55: Begär och får för sjuklighet (döv) avsked med underhåll. Tjänt väl.
>
Cornelius LINDBERG
>
Eric KAST
GM-06: Svag och undermålig, får avsked. Var kyrkvaktare vid Björkviks kyrka 1814-1838.
>
Erick SÖRMAN
Musqveten, bajonetten, hölstret, kamb, grå råcken bortkommit i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. GM 1710 sjuk. = 51. Även ant som född "Östgöte".
>
Joen HAKE
Till Finland 1741.
>
Johan / Jonas WÄSTERLIND
1/7 1793 Corporal. Medalj för tapperhet i fält - 1790 års fälttåg. Rote 101 = Klubbtorp, Björkvik.
>
Johan QVICK
>
Johan RÖST
Inflyttad fr St Malm 1816. Förrymd och ertappad - därefter insatt. Komp från nr 18. Rote 136 = Vabbnäs.
>
Johan SÖDERSTRÖM
>
Jonas STAF
Rote 148 = Jernbol, Björkvik
>
Jonas WEDBOM
Från roten olovligen avvikit. Roten vakant. Rote 125 = Vedby, Björkvik.
>
Jöns LARSSON
>
Olof FLOBERG
I tj -83.
>
Olof SÖDERSTRÖM
GM-78: Står kvar till nästa mönstring. 1759 sj i kvarteret. Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758.
>
Olof SÖRMAN
GM-40: Har sura ben, klen och oduglig karl, kan inte approberas.
>
Pehr HAKE
Påstod sig vid anst vara 30 år. Vid GM 1742-04-28 tillstår sig vara 40 år. Duktig till tjänsten, approberas.
>
Wallentin MALM
Hemkom ur dansk fångenskap och insattes på denna rote. GM-33: Karlen genomsjuklig och svag, får avsked.
>