< Tillbaka <
Info om rote

Hagelsäter

Torp

Torpnummer

SR-00-0117

Rote

Hagelsäter

Rotegård 1

Hagnesätter

Mantal 1

1

Rotegård 2

Erlunda

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hetorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Högåsen

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Sköngtorp, Ödhe

Mantal 5

1/8

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 99, 1688 — 88, fr o m 1728 — 177.

Rotens sammansättning år 1686:
Hagnesätter — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: FörrådsCassans inlösta förpantning.
Erlund — Oluf, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.
Hetorp — Niels, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.
Högåsen — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.
Sköngtorp, ödhe, 1/8 Mantal. Hjälprote. Öde och i stället uppkommit efter undersökning i comp år 1728.

Rotens sammansättning åt 1728:
Hagnesätter — Simon, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor FörrådsCassans inlösta förpantning.
Erlunda — Pär, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Catharina Berckner.
Hetorp — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Högåsen — Nils, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Sköngtorp — Gustaf, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christ. Berckner.

Soldater vid detta torp