< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0145

Rote

Dragesta

Rotegård 1

Dragesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hall

Mantal 2

1

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 110, 1688 – 99, fr o m 1710 – 145.

Rotens sammansättning år 1686:
Dragesta 1 Mantal. Huvudrote. Possessor Märta Berendt.
Hall, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Dragesta — Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor Fru Merta Posses arvingar.
Hall — Nils, 1 Mantal. Hjälprote: Possessor Fru Merta Posses arvingar.

Rotens sammansättning 1878:
Dragesta 3/8 Mantal.
Fall 1/2 Mantal.
Särta 1/8 Mantal.

Soldattorpet brann i jan 1918. Nytt uppbyggdes våren 1918 med inflyttning under hösten.
Under 1900-talets början omfattade torpet 9 tunnland – 4,5 tunnland åker, resten hagmark.

Soldater vid detta torp

Anders DRILL
Inflyttad från Julita 1815. Rote 142 = Bokulla, Björkvik.
>
Anders LJUNG
Inflyttad från Stigtomta 1820. GM-48: Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Bengt DRAGSTEN
1750 mönstrad i Stockholm. Befinnes blind på ena ögat, för svag och icke apoberad. Rote 428 = Snösvad, Lilla Malma.
>
Carl ROSENBOM
>
Carl TORBERG
>
Daniel ÖRN
Rote 137 = Smedsbol, Björkvik.
>
Emil Alfred Alex BROLIN
Inflyttad 14/11 1893 från Ö Vingåker.
>
Eric DRAGSTEN
>
Erik DRAKE
Musköten bortskjuten i slaget vid Hälsingborg 1710 28/2. Kan intet handvärk.
>
Johan Fredrik SKARP
Födelsedatum osäkert, ev 29/8.
>
Johan ROSENBOM
-33 skomakare. God och gillas. Okt -39 till Finland.
>
Johan ROSENBOM
Mönstrat i Stockholm för kommendering i Finland. Embarkering Rådmansö 1739-10-10.
>
Jonas DRAGSTEDT
GM-78. Gammal och sjuklig, får avsked och som han ej lärer kunna sig försörja begär underhåll. 1757 mönstring för Pommern. 1761 till Pommern. Ehuru han varit i Pommerska kriget och uppfört sig som en beskedli [...]
>
Karl Gustaf SÖDERSTRÖM
Bodde Dragsta, Tängnefors. Erhöll i nov år 1900 100:- ur "Arvid Kellgrens skjutpris för Svenska härens infanteri". (=Arméfördelningens skickligaste skytt).
>
Lars ERICHSON
>
Nils DRAKE
För liten och överförd som trossdräng och i dess ställe hit satt den nyinskrivne trossdrängen vid 25:te tältlaget Pehr Olsson Jernbom. (Fick han byta namn?). = 58. 20 år, apr.
>
Olof CEDER
>
Olof ROSENBOM
Roten vakant.
>
Pehr August TORSK
Anställningsdatum osäkert, ev 21/9. Avförd ur regementets rullor.
>
Pehr JERNBERG
För dess sjuksom och bräcklighet erhållit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs int.avsk. Confirmerades vid GM-28.
>
Per KULL
Rote 69 = Väsby, Halla
>
Petter ORRE
>
Ulric SKARP
Rote 141 = Munkebo, Björkvik.
>