< Tillbaka <
Info om rote

Vedby Bjärkstugan,senare Klinga

Torp

Torpnamn

Bjärkstugan,senare Klinga

Torpnummer

SR-00-0125

Rote

Vedby

Rotegård 1

Wedby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kultorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Biersäter

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Hyttan

Mantal 4

1/4

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år: 1686 — 106, 1688 — 95, fr o m 1710 — 125.

Rotens sammansättning år 1686:
Wedby — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt.
Kultorp — Tyris, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håkan Schytt.
Biersäter — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor 1688: Infanteriet.
Hyttan — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Wedby — Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Christ. Berckner.
Kultorp — Anders, 1/4 Mantal, Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Biersäter — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Hyttan — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Adolph Ferdinand RAHM
Rote 50 = Malm, Husby-Oppunda, rote 119 = Tjärsta, Björkvik.
>
Anders BYCKLING
Rote 134 = Julsta, Björkvik.
>
Anders BYKLING
Okt 1709 till Finland Rote 79 = Siggenäs, Nykyrka.
>
Anders Gustaf WED
Utflyttad 1863 till Nicolai. GM-63: Ogillas i följd av sjuklighet enl lbet (reumatiska åkommor).
>
Anders JUHLBOM
-18 = 58. Apr. Fattas kappa, musqvet, smörjhorn, fängnålar, handskar, 1 svart halsduk och skospännen förkommit i sjukkvarteret Christinehamn.
>
Anders WEDBOM
Rymt 23/1 1749
>
Anders WEDMAN
I tj -89.
>
Carl Johan KLING
Uh 1890.
>
Carl JUHLBOM
>
Carl Victor KLING
Kling tog livet av sej, då han ej fick permission.
>
Eric BYCKLING
>
Eric MARS
Utflyttad Undantagsst. "Marsens". GM-26: Anm sjuklig. Ställes på 1 års förbättring. GM-35: Begär och erhåller avsked för sjuklighet även svaghet enligt läkarbetyg.
>
Erich PERSSON
Lejd av sin broder Jöns Persson.
>
Johan / Jean WEDERBERG
Uppå Rotens skrivelseanhållan fått sig utbyta emot drängen Lars Svensson. 1763 sjuk i kvarteret.
>
Johan WED
-02 Haga. GM-06: Har bråck, begär och får avsked.
>
Johan WEDSKOG
Grå råcken, bajonetten bortstulet i sjukdomen 1710.
>
Jonas EK
>
Jonas WEDBOM
Rote 121 = Sörby, Björkvik.
>
Jöns PERSSON
Lejd av Niels Persson 1686. Lejde 1690 sin bror Erich.
>
Lars WEDERBERG
Av Krigsrätten i LandsCrona under varande commendering d 20/7 1767 för tillärnad tidelag blivit dömd till 1 års fästningsarbete och ovärdig att tjäna. Casseras. Roten vakant.
>
Måns BYCKLING
>
Måns JUHLBOM
Efter Högwälborne Herr Baron och Generalmajoren Fuchs order tp till nr 79. Avsked 19/11 1719.
>
Niels PERSSON
Lejde Jöns Persson. "Rymmer Jöns stånde Niels Kneckt".
>
Petter WED
Inflyttad från Sundstugan 1836. Rote 112 = Kårsbäck, Kila
>