< Tillbaka <
Info om rote

Hacksta Thunellstugan

Torp

Torpnamn

Thunellstugan

Torpnummer

SR-00-0124

Rote

Hacksta

Rotegård 1

Hacksta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Hacksta

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Udden

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Långiöhle

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Lönberga

Mantal 5

1/2

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 93, 1688 — 83, 1710 — 124, vilket bibehålles.

Rotens sammansättning år 1686:
Hacksta — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hacksta — Per Olufson, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Udden — Niels, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Långiöhle — Niels, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Lönberga 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Hacksta — Hans, 1 Mantal. Huvudrote.
Hacksta — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Udden, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Långiöhle — Anders 1/8 Mantal. Hjälprote.
Lönberga — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Torpet fotograferat 1962. Ligger ca 50 m från det rivna torpet 123.

Soldater vid detta torp

Anders HAGBERG
Roten vacant.
>
Anders MOBERG
I tj -78.
>
Carl HAGSTRÖM
1789 till Sveaborg.
>
Carl Johan THUNELL
GM-83: Avsked. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Ludvig WÅHLIN
>
Erick HAKESPIK
>
Joen HAKE
"Karlen god - Gillas".
>
Johan Oskar TUNELL
Avsked utan underhåll.
>
Johan STENBOM
I en rulla kan namnet läsas "Stenfeldt". Se nr "133" Johan Stenbom. Fattas kappa, bajonett, värja, musqveten fängnålar, skinnbyxor, handskar, svarta halsduken, strumpor och skospännen förkommet då de sjuka för [...]
>
Johan SÖDERMARK
>
Jonas MOBERG
GM-74: Svag och oduglig. Får avsked. Roten vaccant.
>
Lars FICK
Int avsked. Inflyttad från Källdalen, Julita 1807. 1817 till Södertälje. Vid GM-23 ställdes Fick på 1 års förbättring. Fick 6 barn, 4 söner och 2 döttrar. De senare dog i späd ålder.
>
Lars LARSSON
Var kvar i tjänst 1690.
>
Lars LÅNG
Inflyttad från Bettna. GM-48: Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-51: Anmäles såsom under tiden förbättrad, men återfallit i sjuklighet. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på e [...]
>
LITTMANG
1793 sjuk hemma.
>
Nils HACKSPIK
GM-18: Utbytt och ersatt med Johan Stenbom. (För liten, sättes till Tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyinskrivne Tråssdrängen för 23:e Tältlaget Jan Jonsson Stenfelt, 16 år, apr
>
Nils HALLMAN
Ev transport från 122. Vid utkommenderingen till Pommern fick Hallman kompaninummer 101. Hallman blev "dödsblesserad".
>
Nils HALLMAN
Vid utkommenderingen till Pommern fick Hallman kompaninummer 103. Roten "blef Vacant i Pommern 1762-01-13".
>
Olof STÅLT
Tillfångatagen 16/4 1807.
>
Pehr HAGBERG
Till Finland 5/9 1741.
>
Swen HAGBERG
Till Finland 1742-04-28.
>