< Tillbaka <
Info om rote

Hacksta Fredriksdal (Kattnäset)

Torp

Torpnamn

Fredriksdal (Kattnäset)

Torpnummer

SR-00-0123

Rote

Hacksta

Rotegård 1

Hacksta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Klåckartorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Tallsäter

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Gålsiötorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Hannebacken

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Bäcketorp

Mantal 6

1/8

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1682-1688 — 84, 1688-1710 — 73, 1710-1901 — 123.

Rotens sammansättning år 1686:
Hacksta — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hanebäcken — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.
Klockartorp — Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Talsäter — öde, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Bålsjötorp — Börill, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Bärketorp — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt.
Bertelstorp — Änkan, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håkan Schytt.
Stentorp — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Fagerhult — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Hwytorp, 1/8 Mantal. Hjälprote.

År 1688 står Per i Hacksta antecknad för 1/8 mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hacksta — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Klåckartorp — Erik, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Tallsätter — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Gålsiötorp — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleriet.
Hannebacken — Karl, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Bäckstorp — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Bertilstorp — Bengt, nybygge, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Joh. Ehrencrous arvingar.
Fagerhult — Nils, oskattlagt, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Herittorp — Erich, oskattlagt, 1/8 Mantal. Hjälprote.
Stenstorp — Tyrid, nybygge, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Vid undersökning i Compagniet år 1728 finns ännu i Roten Tallsäter till hjälp:
Hallsiösand, 1/8 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp