< Tillbaka <
Info om rote

Julbo Blomsäter eller Stensätte

Torp

Torpnamn

Blomsäter eller Stensätte

Torpnummer

SR-00-0144

Rote

Julbo

Rotegård 1

Juhlebo

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Torsebo

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Swarthebol

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Axsiötorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Rösjötorp

Mantal 5

1/8

Rivet

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 94, 1688 – 84, fr o m 1710 -144.

Rotens sammansättning år 1686:
Juhlebo — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindrich Falkenberg.
Torsebo — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindrich Falkenberg.
Swarthebohl — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindrich Falkenberg.
Axsiötorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindrich Falkenberg.
Rösjötorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindrich Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Juhlebo — Pähr, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Maria Kruses arvingar.
Torsebo — Salomon och Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Gabriel Falkenberg.
Swarthebohl — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Axsiötorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christina Kruses arvingar.
Rösjötorp — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote.Possessor: Fru Christina Kruses arvingar.

Soldater vid detta torp