< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0116

Rote

Bergmansbol

Rotegård 1

Bergmansbohl

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Ogland El Opland

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sörkierr

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Mörtebohl

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Axsiö

Mantal 5

1/4

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 109, 1688 — 98, fr o m 1710 — 116.

Rotens sammansättning år 1686:
Bergansbohl — Måns, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Oglande el Opland — Hans, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Sörkierr — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Mörtebohl — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märtha Berendt.
Axsiö — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märtha Berendt.

Rotens sammansättning år 1728:
Bernmansbohl — Nils, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Ogland el Opland — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Sörkierr — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Mörtebohl — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.
Axsiö — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Merta Posses arvingar.

Soldater vid detta torp