< Tillbaka <
Info om rote

Klubbtorp Palmtorpet

Torp

Torpnamn

Palmtorpet

Torpnummer

SR-00-0101

Rote

Klubbtorp

Rotegård 1

Klubbetorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Krafsebohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Siögetorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Klubbetorp

Mantal 4

1/2

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens sammansättning år 1686:
Klubbetorp — Jonn, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ture Bielke.
Krafsebohl — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ture Bielke.
Siögetorp — Christina, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Klubbetorp — Måns, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor Maria Krus.

Rotens sammansättning 1728:
Klubbetorp — Pär Olsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Greve Axel Banér.
Krafsebohl — Änkan, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Axel Banér.
Siögetorp — Pähr, 1/2 Mantal står i roten för 1/4. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Klubbetorp — Pähr, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Cath Berckner.

Wid undersökningen i compagniet år 1728 finnes ännu i roten Siögetorp till hjälp Ahlbro, Jöns, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders GREN
Rote 122 = Sörby, Björkvik. Rote 118 = Ekeskulla, Björkvik.
>
Anders TUNBERG
1741 kommenderad på Galeer-Esquadern.
>
Carl Fredrik STARK
1876 sjuk på roten enligt läkarbetyg. Sviter efter lunginflammation. Utr 1893. Utflyttad till Starkstugan.
>
Carl FRISK
>
Carl HJORT
GM-17: Får avsked för svagt bröst åkommit genom en erhållen contusion i Fincken Brücke i Pommern 1817. Bevist alla senare fälttåg och visat ett utmärkt uppförande. Anmäles till underhåll.
>
Eric BLOM
>
Eric SKOG
GM-33: Avsked för sjuklighet.
>
Eric WÅLBERG
Corporal 14/6 1748. Befordrad till tjänstgörande Fourier med innehavande corporalslön 6/8 1765. Uppå begäran avsked. 26/12 1760 befordrad att göra uofftjänst vid comp. Rote 78 = Vålsta, Nykyrka.
>
Erik SKYTT
Bantlar och handskar bortstulna i Quarteret 1710. GM-18: Får avsked av Herr Exellensen Greve Delagardie. Karlen sjuklig och orkeslös.
>
Fredrich HAMAN
För dess försummelse och förseelse degraderad och satt till gemen rote nr 104 St Uttervik, Tunaberg. Kan skriva. Musq sönderskj vid Stäket 1719-08-13.
>
Gabriel HAGSTRÖM
Att göra tjänst och njuta Corporals lön här antagen den ifrån Herr Baron och Överste Hamiltons värvade regemente uppå egen ansökning för avskedade sergeanten G Hagström; uppflyttad till Fouriersindelningen 174 [...]
>
Jacob BURMAN
Yrke: Silkesspinnare - Silkesmästare. Rote nr 122 = Sörby, Björkvik.
>
Johan / Jonas WÄSTERLIND
GM-06: Hemförd från Pommern för sjuklighet, skjuten i halsen, får avsked med anmälan till underhåll. Medaljt för tapperhet i fält. 1790 års fälttåg. Corporal 1/7 1793. Rotenr 121 = Sörby, Björkvik.
>
Johan BLOM
Rote nr 122 = Sörby, Björkvik.
>
Johan Herman TÖRNVALL
Vice korpral 1926.
>
Jonas BROMS
Rotenr 118 = Ekeskulla, Björkvik Rotenr 147 = Åminne, Björkvik
>
Jonas Fredrik WICTOR
Rote 133 = Hönebäck, Björkvik.
>
Jonas STARK
GM-63: Begär och får avsked såsom gammal och sjuklig. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl. Roten 75 = Högtorp, Nykyrka.
>
Lars HAGEL
Corporal 1763-01-12. GM-74: Ehuru gammal, bibehålles han tills vidare såsom mycket hurtig karl. Deltog i några attacker i Pommerska kriget. GM-77: Avsked och anmälan till underhåll. Rotenr 61 = Ekebby, Vrena.
>
Lars ÅSTRÖM
.Rotenr 110 = Skena, Lunda.
>
Nils KÅRMAN
Corporal 6/12 1742. I följe av RegKrigsRättens utslag och dom 4/3 1746 degraderad till gemen soldat och tp till nr 112. Rotenr 10 = Remröd, St Malm. Rotenr 112 = Kårsbäck, Kila.
>
Olof JÖNSSON
Ev borta i Poltava.
>
Olof ÅSTRÖM
Corporal 1/4 1766. Rotenr 139 = Åsäter, Björkvik.
>
Per SKIÖT
Tp samma dag till nr 46.
>
Petter WAHLSTRÖM
Tp till 6:te corporalskapet samma dag.
>