< Tillbaka <
Info om rote

Grova Grovatorp

Torp

Torpnamn

Grovatorp

Torpnummer

SR-00-0150

Rote

Grova

Rotegård 1

Grofwa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kopparbohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Harpebohl

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Björkvik

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer r 1686 – 77, 1688 – 66, fr o m 1710 – 150.

Rotens sammansättning år 1686:
Grofwa — Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindr. Falkenberg.
Kopparbohl — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindr. Falkenberg.
Harpebohl, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hindr. Falkenberg.

Rotens sammansättning år 1728:
Grofwa — Olof och Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Maria Cruses arvingar.
Kopparbohl — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Maria Cruses arvingar.
Harpebohl — Pähr, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Maria Cruses arvingar.

I mitten av 1930-talet flyttades torpet till Lilla Edet.

Soldater vid detta torp

Anders GLADER
-15 casserad.
>
Anders Petter BÄCK
Avfördes ur regementets rullor. Orsak f n okänd.
>
Carl Oskar Emil LEVIN
GM-76: Kommenderad till Carlsborg. 1878 förordnad till volontär-vicekorpral på VIngåkers komp.
>
Eric Axel JOHANSSON
Förordnad till volontärkorpral vid Strängnäs kompani nummer 1209.
>
Eric LOF
GM-30: Gammal och svag, begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare års fälttåg. Tjänt väl.
>
Erik GROF
>
Georg Wilhelm PAGELS
>
Gustaf Wilhelm SANTESSON
>
Johan GLADER
= 51. GM-18: Karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne tråssdrängen från Oppunda Comp Pehr Flink.
>
Jonas Erik WAHLBERG
GM-59: Ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Rote 129 = Valla, Björkvik.
>
Jonas HANE
Angiven som död 1858-04-26, imponerande! 134 år gammal!?
>
Nils HANE
Hemkom ur dansk fångenskap och insattes på denna rote. 1741 kommenderad till Finland.
>
Olof ANDERSSON
1686 "Siuk i staden". (Troligen Eskilstuna).
>
Olof FORS
1802 kommenderad till Stockholm på arbete. Rote 13 = Forssjökvarn, St Malm.
>
Pehr FLINK
GM-48: Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Rote 136 = Vabbnäs, Björkvik.
>
Pehr HANE
>
Per FLINCK
Tidigare tråssdräng vid 25:te tältlaget, Oppunda Comp. Fattas kappa, musqvet, bajonett, värja, musqvetrem, fängnålar, hatt, skinnbyxor, handskar, 2 svarta halsdukar, strumpor och skospännen förkomna då de sjuka [...]
>
Sven SPÅNGBERG
1789 sjuk i Tavastehus. Rote 371 = Spånga, Lerbo.
>