< Tillbaka <
Info om rote

Edeby

Torp

Torpnummer

SR-00-1143

Rote

Edeby

Rotegård 1

Edeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dannemark

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Apalholmen

Mantal 3

1/2

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1076, år 1688 — 1075, fr o m år 1710 — 1143.

Rotens sammansättning år 1686:
Edeby — Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Dannemark — Erich Jönsson, 1/2 Mantal.
Apalholmen — Enkian, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Anders hemman, 1/2 Mantal står i roten för 1 Mantal.
Dannemark — Anders, 1/2 Mantal.
Apalholmen — Erick, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Vacant till Statsverket 27/5 1793 — 27/1 1804.

Anslagen till musikens underhåll 12/10 1833 — 31/12 1833.

Indragen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1834 — 1901.

En Eric Hollsten, 20 år, begrovs 2/2 1717.

Soldater vid detta torp