< Tillbaka <
Info om rote

Bränne

Torp

Torpnummer

SR-00-1151

Rote

Bränne

Rotegård 1

Brenne

Mantal 1

1

Rotegård 2

Högbrenne

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1084, fr o m år 1710 — 1151.

Rotens sammansättning år1686:
Brenne — Erich Rafwelson, 1 Mantal. Huvudrote.
Högbrenne – Hans Person, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Herman Flemming.

Rotens sammansättning år 1728:
Brenne — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Högbrenne — Nils och Pehr, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Johan Gabriel Sack.

En corporal Johan Wässman, 36 år, begrovs 5/6 1698.

Soldater vid detta torp

Anders BLOM
>
Anders BRÄNNER
Gif, 5 barn. Fader Nils i ...by Qwarn, Julita, moder Kathrina Olsdotter. Vid 12 års ålder i skomakarlära i Stockholm. Tog vid återkomsten från Stockholm tjänst i Hagberget hos Anders Andersson, blev därefter solda [...]
>
Anders WESSMAN
Corporal 15/5 1710. GM-40 har ont i högra sidan av låret, kan intet göra någon vidare tjänst, begär och får avsked. (Hette Lindberg å 1180). Gift 5/12 1746 med pigan Kierstin Olsdotter. -18 = 1:te Musqveter-C [...]
>
Carl BAGGENSTIERNA
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Befordrad till Rustmästare vid Livkompaniet.
>
Eric LÖTH
G. -17 Södertälje. Son till gårdsdrängen Eric Jansson och Catharina Larsdotter, Fiholm. Gift 20/4 1811 med pigan Brita Olsdotter, Mågla. Enl Utflyttningslängd utflyttad till Stockholm 19/9 1828!
>
Joen OLOFSON
>
Pehr BRENNT
G. GM-63 begär och f år avsked såsom överårig, gammal och sjuklig. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Fader åbon i Nedre Bränne Pehr Jonsson, gift med Anna Andersdotter. Sold gift 2:a ggn med [...]
>
Pehr WESMAN
Ant sept 1709 Ösby rote. Sotdöd i kvarteret. Pajråck och musqveten bortkommet i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710.
>
Per Eric HAGSTRÖM
Ev. född i Stenqvista. Gift. Från Kjula till N. Brenne som dräng 24/10 1860. Underhåll 1893. Utflyttad t Åker sn 8/11 1895.
>
Peter BLOM
Se SR-00-1124-1739. Corporal 8/12 1742. Inflyttad 8/12 1742. GM-74 får avsked och dubbelt underhåll, tjänt i Finska och Pommerska krigen. Gift 28/10 1744 med änkan Brita Andersdotter. Dog i fattighuset.
>
Petter BRÄNN
Tillfångatagen 1807-04-16. Roten var vakant i okt 1808.
>