< Tillbaka <
Info om rote

St. Almby

Torp

Torpnummer

SR-00-1179

Rote

St. Almby

Rotegård 1

Stora Almby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stora Almby

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1096, fr o m år 1710 — 1179.

Rotens sammansättning år 1686:
Stora Almby — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Stora Almby — Erich Jönsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Stora Almby — Erich och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Stora Almby — Lars och Swen, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Soldater vid detta torp

Anders ALM
KM-88 ofärdig i högra benet erhållet i Landscrona, avsked med underhåll. Ankom Pommern ifrån Sverige 12/8 1758. 1759 sjuk i kvarteret. G. 11:3,5. Gift 22/1 1767 med pigan Brita Andersdotter från St. Almby.
>
Anders ALM
>
Carl Wilhelm ALMQVIST
Död på hösten 1899. Kan han ha tillhört 1173, Barva?
>
Eric ALM
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm. Gift 7/11 1735 med pigan Anna Eriksdotter i Almby.
>
Eric PALM
Inflyttad fr Kjula 10/11 1815. Son till bonden Jonas Pärss och Anna Jonsdotter, Harby. G. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. Dog under tillfällig vistelse i Stockholm.
>
Erich ALLM
Från rysk fångenskap hemkommen och insatt å detta nummer. Hette tidigare Holm. För dess ålder och bräcklighet bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs int.avsk. GM-28 tjänt 28 år, får avsked med unde [...]
>
Ernst Gustaf LINDEGREN
G. Avsked med underhåll på expektans. Underhåll 1906.
>
Jacob du CEUR
Gift 13/7 1706 med pigan Brita Larsdotter, Kjula sn.
>
Jonas ALM
-90 sjuk å lazarett.
>
Jonas ALM
>
Jöns ALM
Fick sitt soldatnamn 1688. I GM-rullan detta år ant: "betalt bandtler rem, men ingen bekommit".
>
Mats ALM
Född på Åland. Gift 13/5 1716 med pigan Brita Johansdotter. Fått krut- och smörjhorn 1718. Kopparflaska förkommen i Norge. Luntbetäckare och handskar förlorat vid Stäket 17/8 -19. Begrovs 25/7 1722.
>
Nills ALM
Gift 30/11 1749 med pigan Brita Olofsdotter i L:a Almby.
>
Nils AHLM
Pajråck och handskar bortkastade i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Fången i Danmark och här avförd.
>
Nils ALM
-89 Sveaborg.
>
Olof ALM
G. Var i tjänst 1802.
>
Per Alfred WASBERG
G. GM-76 Avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt väl. 1850 6 dagars arrest för fylleri. Son till skogvaktare Pehr Gust. Wasberg och Anna Charl. Lindström.
>