< Tillbaka <
Info om rote

Alvesta

Torp

Torpnummer

SR-00-1141

Rote

Alvesta

Rotegård 1

Alwesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Alwesta

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1070, fr o m år 1710 — 1141.

Rotens sammansättning år 1686:
Alwesta — Lars Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Alwesta — Niels Persson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Alwesta — Matts, 1 Mantal. Huvudrote.
Alwesta — Erick och Joen, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Donterat Fru Helan Köhler 13/8 1723.

Håller tråsshäst — 31/12 1817.

Indragen till Musiken 1806 —

Anslagen till Statsverket 1/12 1790 — 1806.

Soldater vid detta torp

Anders AHLBERG
GM-44 för liten, fyller ej monderingen, kan intet gillas.
>
Anders ALF
Inflyttad fr Kjula 4/11 1818. G. GM-48 Begär och får såsom sjuklig avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. Son till Jan Persson och Stiga Månsdotter i Hby ST.
>
Carl Anders ALF
G. Underhåll 1899. Utflyttad till Alvedal 13/11 1899.
>
Carl LYDER
Inskriven som soldat? Se "Pehr Hane". Fått utbyta sig emot Gustaf Jäderberg 27/2 1733.
>
Carl Wilhelm STIERNSTOLPE
Förare med Corporals lön. Löjtnants avsked från Närke-Värmlands reg 27/11 1771. Skatteköpte Malma Rusthåll 10/5 1777. Roten vacant.
>
Eric AHLBERG
>
Eric Julius CEDERHIELM
Baron. 1740 permitterad.
>
Erich ALSBERG / ALFBERG
>
Erik Hjalmar ALF
Tidigare 3 år vid A 1. Tog tjänst vid 1141 efter sin svärfar.
>
Gustav JEDERBERG
1733 års GM "Karlen god, approberas".
>
Hans HANNE
Pajråck, handskar, musqvet och hylster är bortkastade i slaget vid Hälsingborg 1710. Casserad och föravskedad i Wissmar.
>
Johan Gustaf ALF
Inflyttad fr Dunker 31/10 1855. GM-59 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Gift 4/5 1856 med pigan Johanna Andersdotter.
>
Jonas Fredrik ALF
G. Son till kyrkv. Anders Andersson och Kaisa Olsdotter, Hedstånga. Dog på Waxholms fästning.
>
Lars Christopher LJUNG
Rustm med corporals lön. 1763 mönstrad såsom underofficer, befordras till förare med Fouriers indelning vid Wäster Rekarne Comp 12/9 1766.
>
Olof BYBERG
Kan ha hetat Rydberg! G. Gift 30/12 1783 med Jungfru Anna Forsberg.
>
Oluf HANE
Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. Död under Capitain Boltz commando. Fått allenast råck. Förlorat i Norge svarta halsdukar, handskar, skjortor, skospännen, gehäng-sölja, låsbetäckare, luntbetäckare, smörj [...]
>
Pehr HANE
Gift 15/11 1721 med pigan Maritha Johansdotter i Alvesta. Av Föraren Carl Lyder förlamad, varför bemälte Lyder för denna rote är inskriven 30/12 1730.
>
Per OLOFSSON
>