< Tillbaka <
Info om rote

Jäder

Torp

Torpnummer

SR-00-1146

Rote

Jäder

Rotegård 1

Jäder

Mantal 1

1

Rotegård 2

Jäder

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1077, fr o m år 1710 — 1146.

Rotens sammansättning år 1686:
Jäder — Anders Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kiuhlatorp — Erich i Kiuhla sn, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Secreterare Watrang.

Rotens sammansättning år 1728:
Jäder — Anders och Anders, hemman 3/8 Mantal, står för 1 Mantal.
Jäder — Olaf och Jöns, hemman 3/8 mantal, står för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp

Anders ÅHMAN
Har gårdsbruk. Får utbyta sig emot Jonas Larsson-Åhman.
>
Anders ÅMAN
11:5. Corporal 13/11 1767. Fick korpralslön detta datum. Grad fick han 1/10 1759. GM-83 gammal och svag, bevist hela Pommerska kriget, tjänt ganska väl, begär och får avsked med anmälan till underhåll. 1758 sju [...]
>
Axel Leonard HÄLLKVIST
GM-04 Avsked med underhåll på grund av i tjänsten ådragen kroppsskada. Utflyttad till Mesta 2 Eskilstuna.
>
Carl Fredric BROMS
Befordrad till Rustmästare vid Nyköpings kompani.
>
Eric BJÖRN / JÄRN
G. Gift 12/4 1819 med pigan Cathrina Carlsdotter fr Fässlinge. 1819 hette soldaten "Järn". Har han senare bytt namn till "Björn" eller är detta hans tidigare namn?
>
Erich MÅNSSON
>
Johan / Jonas GRIP
Inflyttad fr 1166 25/11 1806. Gift 1803 med dotter Maja Lisa Danielsdotter-Goffe på Hyttersta ägor i Kjula. Lämnar änka och 2ne söner efter sig.
>
Johan Fredrik HELLQVIST
Inflyttad fr Eskilstuna 9/10 1858. G. GM-83 Avsked med anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl. Underhåll 1888.
>
Jonas / Johan JÄDER
G. Drunknade emellan Löfsärken och Sundbyholm. Fader Eric Olsson i Österäng, moder Elisabeth Johansdotter. Gift 1784. 2 barn. "Haft alltid god hälsa". Son till Erick Olofsson och Lisbetta Johansdotter fr Blåh [...]
>
Jonas Gustaf LUNDHOLM
Står i Husf.h.l. 1850 som Corporal.
>
Jonas ÅHMAN
>
Lars ÅMAN
Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. Död under Herr Capitain Ahlsbecks commando. Ränseln förlorad. (=1141). Fått allenast råck.
>
Olof OLOFSSON
GM-86 "Hafwer Fråesa, böhr Roten dhen Curera Låta eller skaffa sigh en annan karl i stellet".
>
Olof ÅMAN
Blesserad i slaget vid Hälsingborg 1710 och är därigenom pajråck och gehäng med bajonett bortkommit. Varit kommenderad i Wissmar och blivit sedermera fången i Stralsund. Ersatt 8/3 1716.
>
Pehr GADD
Född i Wärmland?
>
Pehr GELLSTEDT
>
Pehr ÅHMAN
>
SÖDERMARK
>