< Tillbaka <
Info om rote

Åsby

Torp

Torpnummer

SR-00-1145

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åsby

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1079, fr o m år 1710 — 1145.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Lars Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åsby — Erich Olofsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsby — Pär Nilsson, hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Åsby — Olof och Pär Olsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

26/7 1895 infl. f.d. soldat 1157 Johan Oxel samt “brukaren” Johan Emil Johansson.

1900 kallas soldattorpet “Backstuga under Åsby”.

Vakantsatt 1893.

Soldater vid detta torp