< Tillbaka <
Info om rote

Väfle

Torp

Torpnummer

SR-00-1184

Rote

Väfle

Rotegård 1

Wäfle

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäfle

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1097, fr o m år 1710 — 1184.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfle — Johan Olofson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäfle — Lars Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäfle — Erich Jönsson, hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Wäfle — Joen Pärsson, 1 Mantal. Possessor: Axel Oxenstierna.
Löfnäs, som här varit indelt för 1/8 Mantal (Joh. Gab. Sack) finnes nu vid undersökningen i Companiet år 1728 länge sedan vara flyttad till nr 1155 Sundby till hjälp.

Soldater vid detta torp

Anders GRIP
G. GM-39 anmäles såsom ägande mindre fallenhet för yrket. Dog på Waxholms fästning. Son till torparen Eric Andersson och Brita Larsdotter, L:a Grindhammar.
>
Anders ROOS
Gevär och hela monderingen bortkommit i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710 - där han stupade. Gift 31/10 1709 med pigan Karin Larsdotter, Sundby.
>
August SANDBERG
G. GM-76 begär och får byta namn till Sandberg. Har hetat Jern. Begär avsked med rotehållarens medgivande 1894. Underhåll 1897. Vicekorpral 21/6 1876. Inflyttad fr Kung Carl till Husby nr 3 23/12 1865. Utflyttad 2 [...]
>
Eric WÄFVELSTRÖM
G 11:3. GM-78 sjuklig, får avsked. Änkling; omgift 1/11 1767 med pigan Karin Carlsdotter i Hyfvena. Änkling; gift 15/12 1775 med pigan Karin Jonsdotter fr. Össby.
>
Erich WÄFWELSTRÖM
1758 sjuk. Gift 25/1 1744 med änkan Margareta Andersdotter i Enskiehammar. Int.avsk. 26/11 1758.
>
Gustaf Fredrik GJERSS / GERSS
Inflyttad fr Helgarö 26/10 1809. Kom då till Jäder sn som dräng - inte säkert att han blev soldat då. G. GM-35 Erhåller avsked med rättighet till pension 3ne år hädanefter. Sjuklig med svag hörsel enligt läk [...]
>
Johan Eric JERN
Son till soldat 1146 Eric Andersson Järn och Catharina Carlsdotter. Int.avsk. 30/4 1867. Utflyttad t Stockholm 29/10 1867.
>
Måns ROOS
Gift 29/7 1716 med pigan Karin Ersdotter, Bräne. Fått krut- och smörjhorn 1718. I Norge förlorat gehängsölja och fängnålar.
>
Pehr WÄFVELSTRÖM
G. -02 Stockholm. 13/5 till Södertälje för kanalgrävning. Gift 24/10 1779 med pigan Anna Johansdotter fr. Fiholm.
>
Per FRYS
1690 sjuk hemma.
>