< Tillbaka <
Info om rote

Väfle

Torp

Torpnummer

SR-00-1186

Rote

Väfle

Rotegård 1

Wäfle

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäfle, Nårgården

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1100, år 1688 — 1099, fr o m år 1710 — 1186.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfle — Jöns Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäfle, Nårgården — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäfle — Anders Ersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäfle, Nårgården — Hindrick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Soldater vid detta torp

Anders BERGGREN
Fått krut- och smörjhorn 1718. Död under Herr Capitain Ahlsbecks commando. = 1182.
>
Anders MATZON
1688 betalt bandtler rem och 26 öre till band.
>
Anders STEDT
Enligt födelsebok Jäder född 31/7! Inflyttad fr Norrköping 13/11 1806. Korpral 25/9 1823. Degraderad till soldat 1829. GM-51 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevist 1806, 1808-09 och 1813-14 å [...]
>
Eric WÄFVELBOM
Korpral 15/2 1789. GM-06 Var bräcklig. Hade gått lovord. Medalj för tapperfhet i fält 1788-90 års krig. Får avsked med anmälan till underhåll. G. Gift 3/2 1815 med änkan Anna Ersdotter på Sundby ägor. Gift [...]
>
Erich WÄFELBERG
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758. Kommenderad på Galéer-Esquadern 1759. Begrovs 8/4 -64.
>
Gustav WÄFWELBERG
-40 Karlen god, approberas. 1741 kommenderad å Galéer-Esquadern.
>
Joen WEFWELBERG
>
Johan Arvid TÖRNBLOM
Inflyttad fr Helgarö 11/11 1895.
>
Johan Axel TÖRNQVIST
Inflyttad 15/11 1887. Utflyttad t Torshälla 25/10 1895. G. Var statdräng i Väfle.
>
Johan Axel WALLIN
GM-66 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (Hjärtlidande). Int.avsk. 26/6 1867. Gift 17/6 1855 med dottren Maja Lotta Andersdotter i Edby.
>
Jonas Gustaf WALL
Inflyttad fr Stenqvista 10/11 1868. Utflyttad t backstuga å Väfle 24/10 1887.
>
Jonas WÄFWELBERG
Gift 21/10 1750 med pigan Kierstin Olofsdotter i Wäfle.
>
Lars WÄFWELGREN
>
Nills WEDERBOM
>
Nils BERGGREN
För dess ålder och bräcklighet bekommit Högwälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs int.avsk. Vacant.
>
Pehr Eric WALLIN
Drunknade vid Tunafors bredvid Eskilstuna, där han uppehöll sig för att mala. Enl. Kon. utslag af den 19/1 ärligt begraven, som skedde i Helgarö sn.
>
Staffan BERGGREN
Pajråck och ränsel genom sjukdom förkommit 1710.
>