< Tillbaka <
Info om rote

Mora

Torp

Torpnummer

SR-00-1139

Rote

Mora

Rotegård 1

Mohra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mohra

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1072, fr o m år 1710 — 1139.

Rotens sammansättning år 1686:
Mohra — Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Mohra — Lars Olofsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Mohra — Lars och Löfström, 1 Mantal. Huvudrote.
Mohra — Olof, 1/4 Mantal, i roten 1 Mantal.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i roten:
af Kiuhlatorp — Bengt, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten var vakant 6/9 1897 — 26/3 1899.

Soldater vid detta torp