< Tillbaka <
Info om rote

Edeby

Torp

Torpnummer

SR-00-1144

Rote

Edeby

Rotegård 1

Edeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hättinge

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Röcksta, Kloster Sn

Mantal 3

1/2

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1102, fr o m år 1710 — 1144.

GM 1686: “Emedan Edeby är igenom försende twå gånger i Rotha fördh men nu Rättas ty gifwes Roten 2 månaders dagh att skaffa Knecht”.

Rotens sammansättning år 1686:
Edeby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Hättinge — Hindrick, 1/4 Mantal.
Mählby — Olof i Torshälla sn, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Schiönfeldt.

Rotens sammansättning år 1728:
Edeby — Lars Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Oxenstierna.
Hättinge — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Mählby, Röcksta, Kloster sn — Nicolas Schöja, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

1908 flyttade en skomakare in på torpet.

Soldater vid detta torp

Anders EDEBERG
>
Anders LÄRCKA
Förkommen i sept 1742.
>
Anders MEIJER
Inflyttad fr Eskilstuna 27/5 1831. G. GM-59 begär och får avsked för sjuklighet enl läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl.
>
Carl Albert EDBERG
Inflyttad fr Kjula 17/11 1876. Utflyttad t Sundby 25/10 1882. G.
>
Carl Gustaf HULT
Inflyttad fr Barva 24/10 1861. Distinktionskorpral 15/6 1876. Korpral 30/6 1874. Nr 1137 = Vreta, Sundby. Utflyttad t Sundby 23/10 1876.
>
Erik Albert WIDLUND
Inflyttad 9/11 1887. Utflyttad t Wallby 14/3 1908. G. 7 barn. Var dräng i Lundby.
>
Johan Albrekt TIGERKLO
Befordrad till Stabs-fänrik vid Lif-C 31/8 1778 med bibehållande av lönen. Stabskapten 1/5 1796. Avsked 4/5 1805.
>
Johan ANDERSSON
GM-33 denne karl för ung och späd, casseras.
>
Johan August EDLUND
Utflyttad t Kjula 21/9 1887.
>
Johan JÖNSSON
>
Lars ED
-89 Sveaborg. Rymde 6/3 1792.
>
Lars EDBERG
GM-74 för liten, får avsked. Enkling, omgift 11/5 1775 med pigan hos sold Mälström, Mälby, Karin Larsdotter.
>
Nils ED
G.13/5 1807 till Södertälje för kanalgrävning. Gift 14/5 1795 med Karin Larsdotter, piga fr Edby. Ed var då änkling.
>
Olof LÄRCKA
Pajråck, handskar och musqvethylster är genom sjukdom förlorat 1710. Gift 30/3 1714 med rigan Annik Pärsdotter i Räfsta. (=). Begrovs 25/1 1724.
>
Pehr LÄRCKA
Var i tjänst 1739.
>
Peter ING / ENG
Inflyttad 18/12 1810. G. Gift 5/3 1815 med pigan Anna Pehrsdotter fr St. Almby. GM-30 Besvärad av wattusot. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1808 och senare årens fälttåg. Tjänt väl. [...]
>