< Tillbaka <
Info om rote

Husby

Torp

Torpnummer

SR-00-1164

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Oxlöt

Mantal 3

1/4

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1091, fr o m år 1710 — 1164.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Per Olofson, 1 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Erich Olofson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning för 1728:
Huseby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Huseby — Erich Nilsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.
Oxlöt — Lars Jansson till hjälp, 1/4 Mantal. Possessor: Anders Norling.

Anslagen till underofficers lön — 24/8 1820-

Soldater vid detta torp

Anders BLOM
Gift 26/10 1729 med Corp Wäsmans dotter Ingeborg Andersdotter.
>
Anders HOLMGREN
Inflyttad fr Barva 30/10 1857. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet (ofärdighet i höger pekfinger). Tjänt väl.
>
Aron BLOM
"Hit satt den hemkomne soldaten Aron Aronsson Holtz och blir denne Roten en karl skyldig till 1140 Ekeby, varest bemälte karl är legd. Nu "Blom". Återfunnen och begravd 17/3 1727.
>
Eric HUSBERG
G. -89 sjuk. Gift 2/11 1770 med pigan Karin Nilsdotter i Mågla. Enkling?? Gift 28/10 1772 med pigan Brita Olofsdotter i St. Almby.
>
Erich HUSBERG
GM-44 god karl, approberas. GM-63 Kvarlämnad sjuk i Stralsund 6/9 1762 och därstädes död bleven. Gift 28/10 1744 med änkan Ingeborg Andersdotter. Vacant.
>
Erik Axel SJÖLANDER
Inflyttad fr Kjula 2/11 1895. Utflyttad t Kloster 30/11 1896. G.
>
Ernst Hjalmar LINDH
Inflyttad fr L:a Malma 13/12 1898. Utflyttad t Dunker 2/10 1903.
>
Joen ANDERSSON
1688 betalt bantler rem och 8 öre till band.
>
Johan Eric BLOMQVIST
Inflyttad fr Dunker 15/11 1864. Utflyttad t Fors 8/12 1894. G. 3 b.
>
Jonas BOMM
G. 1826 kommenderad till Södertälje kanal. GM-55 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Son till Pehr Jonsson och Annicka Andersdotter, Bränne.
>
Jonas HULT
G. Gift 24/1 1792 med Brita Andersdotter, änka från Hjeltstads ST i Kjula sn. I tjänst 1802.
>
Lars BLOM
Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. GM-18 Karlen för liten, sättes till Tråssdräng.
>
Lars BLOMM
Pajråck bortkastad i slaget 28/2 1710 i Hälsingborg. Sjuk.
>
Olof BLOM
>