< Tillbaka <
Info om rote

Mora

Torp

Torpnummer

SR-00-1138

Rote

Mora

Rotegård 1

Mohra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mohra

Mantal 2

1

Socken

Jäder

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1071, fr o m år 1710 — 1138.

Rotens sammansättning år 1686:
Mohra — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Mohra — Måns Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Mohra — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Mohra — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp

Anders August MOLIN
Inflyttad fr Helgarö 1/11 1865. G. Utflyttad till Liljelund 31/10 1894, Förpantningslägenhet under Ekeby.
>
Anders BARK
GM-63 för liten, gammal och svag, får avsked, och som han bevistat Campagnerna i Pommern och där varit med vid fem träffningar, samt alltid förhållit sig väl; ty recommenderas han till underhåll. Roten vacant. [...]
>
Anders Edvin SÖDERSTRÖM
G. Inflyttad fr Barva 19/11 1894. Utflyttad t Eskilstuna 11/6 1897. Son till 1174 Söderström. Dog i Nacka förs, Sthlm län.
>
Anders Gustaf MODIN
G. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll på Expectans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1866.
>
Anders MORD
G. -02 Sjuk. Son till Anders Jonsson och Carin Olsdotter. Gift 7/6 1809 med pigan Anna Stina Andersdotter, Fiholm. Var änkling. Utgick till "Krigsorten" 12/6 1809. Gift 26/12 1791 med änkan Cahtrina Olsdotter fr St [...]
>
Carl Alfred RYDBERG
Inflyttad fr L:a Malmö 3/11 1897. R. var intresserad av militärtjänsten. I bygden utförde han dikesgrävningar och skogsarbeten. Ansågs rätt duktig. Spottade ej i glaset. Ansågs av en del ha spritproblem.
>
Eric BARCK
GM-40 gammal och bräcklig, kan intet vidare göra tjänst, begär och får avsked. Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. Musqvet samt bajonett sönderskjutet vid Stäket 13/8 1719.
>
Jochim BARCK
Pajråcken bortkastad i slaget vid Helsingborg 1710. Gift 5/10 1709 med pigan Brita Johansdotter i Fiholms herregård. Fången i Danmark och avföres.
>
Johan BARK
Anställd före 1708. Avsked i Poltava 1709? Gift 19/6 1708 med pigan Karin Eriksdotter i Fiholms Herregård.
>
Johan MODIN
G. GM-35 Undfår avsked såsom obotligt ofärdig enligt läkarbetyg. Gift 12/5 1831 med pigan Anna Ersdotter, Fässlinge. Var enkling. Morfar till C.A. Rydberg.
>
Lars BARCK
1741 kommenderad på Galeer-Esquadern.
>
Lars MECK
Eventuellt född 1793! Inflyttad fr Kjula 20/4 1813. G. Gift 25/2 1815 med Dottren Caisa Ersdotter i L:a Malmö. Int.avsk. 11/3 1825. Utflyttad till Barkarö och Wästerängs Fiskaretorp 16/3 1827.
>
Lars MOLIN
G. Gift 10/11 1785 med pigan Christina Pehrsdotter från Mälby.
>
Michel ANDERSSON
>
Ulric Adolph SILFVERBRAND
20/5 1772 2 års permission för utlandsvistelse. Befordrad till Rustmästare med corplön 18/6 1776 och K. Maj:ts perm för 2 års utlandsvistelse.
>